Kezdőlap

Kezdőlap
Kezdőlap 2021-04-15T16:15:35+02:00
 
 

Jelen térinformatikai rendszerrel támogatott honlap a TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című nyertes pályázat keretében készült el. A honlap kialakításának célja, hogy támogassa a  Hajdú-Bihar megyei befektetés-ösztönzést, azokat a célokat és törekvéseket, melyeket a megye befektetés-ösztönzési stratégiájában középtávon, 2025-ig kijelölt annak érdekében, hogy mind több befektetés érkezzen ide és mind több újra-befektetés valósulhasson meg Hajdú-Bihar megyében. A honlap a térinformatika eszközeivel segíti a munkaerőpiac szereplőit, nem csupán a potenciális befektetőket, hanem a munkavállalókat is. Átfogó tájékoztatást ad Hajdú-Bihar megyéről, a településhálózatról, a járásokról, a demográfiai, társadalmi-gazdasági helyzetről, a munkaerőpiacról, az agráriumról.

A TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú nyertes projekt keretében a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. konzorciumi partnerségével alakította ki azt a megyei gazdasági együttműködést, amely a megye foglalkoztatási helyzetének javítását szolgálja, többek között a helyi munkaerő-piac bővítésével. A projekt keretében elkészült és a Megyei Közgyűlés által 2018. november 10-én elfogadott „Hajdú-Bihar Megye Befektetés-ösztönzési Stratégiája”-nak (továbbiakban: Stratégia) célja, hogy a Helyzetfeltárásban feltárt problémákra és adottságokra építve – a megye gazdaságfejlesztése érdekében – a megye Debrecenen kívüli területén jövőbeni befektetések megvalósítását célzó középtávú célrendszert jelöljön ki, és felvázolja a befektés-ösztönzés sikeres megvalósításához szükséges kereteket, eszközöket.

Bízunk abban, hogy a most kialakításra kerülő honlap messzemenőkig támogatja ezeket a célokat, hiszen Hajdú-Bihar megye adottságai befektetés-ösztönzési szempontból rendkívül kedvezőnek minősülnek, hiszen pl. országos szinten Hajdú-Bihar megyében az egyik legmagasabb a potenciális munkaerő utánpótlás nagysága (magas munkanélküliségi rátával, alacsony aktivitási rátával), mely nagyon fontos tényező egy-egy befektetés megvalósítása, helyszínének kiválasztása szempontjából.

A térképen a település nevére kattintva azonnal információkhoz juthat a KSH 2021 márciusi adatai alapján

Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési együttműködés

Konzorciumi tagok: 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Projekt címe, azonosító száma: „Hajdú-Bihar Megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási – gazdaságfejlesztési együttműködés” (TOP-5.1.1.-15-HB1-2016-00001) 
A szerződött támogatás összege: 1,235 Mrd Ft 
A támogatás mértéke (%-ban): 100 % 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. március 31. 

Projekt tartalma: 
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatallal és a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi partnerségben valósítja meg a megyei foglalkoztatási Paktum kialakítását célzó pályázatát. 
A pályázat egyik célja, hogy a projektet megvalósító konzorciumi tagok együttműködésével, közös munkájuk eredményeként, az egész megyére kiterjedően olyan gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerség (Paktum) jöjjön létre, melynek tagjai szakmai hozzáértésükkel, aktív részvételükkel folyamatos szakmai tanácsadói tevékenységet folytassanak. 

1. Általános projekt információk 
Az együttműködést létrehozó és megvalósító feleknek általános célja a munkaerő-piaci helyzet javítása; gazdaságfejlesztés; oktatás és képzés eredményességének javítása; partnerségi együttműködések fejlesztése. 
A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés (Paktum) a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket. Ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a megyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi Paktumok vonatkozásában. 
Kiemelt cél, hogy a megyében elő emberek képzettségi szintje, foglalkoztathatósága javuljon; a megye népességmegtartó ereje növekedjen és más régiókban élő polgárok számára is olyan vonzó élettérré váljon, mely munkahelyeket, megfelelő lakóhelyet és életkörülményeket biztosít. Ezáltal javul a megyében lévő vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége. Ezen célok megvalósítását segíti a megyei Paktumiroda.