Kezdőlap

Kezdőlap
Kezdőlap 2023-11-08T09:59:33+02:00
 

 

Előzmények: A TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosítószámú, „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási megállapodás, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című projekt 2016.09.01-jén indult és 2023.10.31-én zárul. A projekt keretében elkészült „Hajdú-Bihar Megye Befektetés-ösztönzési Stratégiája”, amely középtávon 2025-ig jelöli ki Hajdú-Bihar vármegye befektetés-ösztönzését elősegítő célokat és törekvéseket, valamint sor került a vármegye befektetés-ösztönzését támogató honlap kialakítására.

Jelen térinformatikai rendszerrel támogatott honlap működtetésére és fejlesztésére vonatkozó feladatokat a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001 azonosítószámú, „Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” című nyertes pályázat keretében a HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. látja el. A HB Invest befektetés-ösztönzést támogató honlap arculatának és tartalmának átalakítása mellett, olyan információk kerülnek közlésre az Észak-Alföldi régióra és Hajdú-Bihar vármegyére vonatkozóan, amelyek hasznos ismeretanyagot jelentenek a befektetési szándékkal rendelkező, befektetési célterületeket kereső piaci szereplőknek.

A honlap működtetésének célja, hogy hozzájáruljon a vármegyét érintő befektetések sikeréhez, hogy mind több befektetés érkezzen ide és mind több újra-befektetés valósulhasson meg Hajdú-Bihar vármegyében. A honlap a térinformatika eszközeivel segíti a munkaerőpiac szereplőit, nem csupán a potenciális befektetőket, hanem a munkavállalókat is. Átfogó tájékoztatást ad Hajdú-Bihar vármegyéről (infrastruktúra, ipari parkok-ipari területek, településhálózat, járások, demográfiai-társadalmi-gazdasági mutatók, munkaerőpiac, agrárium), továbbá az ipartelepítő tényezőkön keresztül rávilágít a vármegyében tapasztalható területi különbségekre.

Bízunk abban, hogy honlapunk messzemenőkig támogatja a megfogalmazott célokat, hiszen Hajdú-Bihar vármegye adottságai befektetés-ösztönzési szempontból rendkívül kedvezőnek minősülnek.

A térképen a település nevére kattintva azonnal információkhoz juthat a KSH 2023 október adatai alapján

„Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés” (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HB1-2022-00001)

Kedvezményezett neve: Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat

Konzorciumi tagok: 
 Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, HBMFÜ Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A fejlesztés tárgya, célja: A program célja a régiók és vármegyék fejlettségi pozíciójának javítása, az elmaradott térségek területi fejlesztése a kedvezőbb helyzetű térségek pozíciójának erősítése mellett. Ennek keretében térségi és helyi fejlesztések valósulhatnak meg a gazdaságélénkítés, munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés, a települések élhetőségének javítása, a város-vidék különbségek csökkentése, a térségek és települések népességmegtartó képességének erősítése, a családvédelem, az életminőség javítása érdekében.

A szerződött támogatás összege: 5,546 Mrd Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása: A projekt kiemelt célja, hogy folytatódjon Hajdú-Bihar vármegye munkaerőpiacán kialakult széles körű partnerség. A Paktum Plusz partnerséget nem csupán a projekt megvalósítása érdekében kívánják létrehozni, hanem azon felismerés által vezérelve, hogy azonosítsák a térség foglalkoztatási szempontból eredő problémáit és mozgósítsanak minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös intézkedési stratégia kialakítása és megvalósítása érdekében. Ezt annak érdekében teszik, hogy fejlesszék a munkahelyteremtést célzó intézkedések koordinációját és egységesítését, valamint példaértékű akciókat és intézkedéseket valósítsanak meg a foglalkoztatás ösztönzése érdekében.

A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési szolgáltatások lényege, hogy a térség munkaadói és munkavállalói szükségleteinek kielégítése megtörténjen, az abban való közreműködéssel kapcsolatban az értékátadási folyamat megvalósuljon.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027. március 31.