Agrárium 2019-08-28T11:18:08+02:00

Hajdú-Bihar megye mezőgazdasága

Hajdú-Bihar megye 6.210,88 km² területével az ország nagy területű megyéi közé tartozik, az ország területének 6,7 %-át foglalja el. A megyében a termőterület nagysága 525,2 ezer hektár, a megye legfontosabb természeti erőforrása. A megye növénytermesztésében meghatározó szerepe van a gabona- és iparinövény-termelésnek. Gabonafélék közül kukoricából, zöldségfélékből zöldborsóból, csemegekukoricából itt van a legnagyobb vetésterület.

NÖVÉNYTERMESZTÉS:

A megye vetésszerkezetét 2018-ban nagyban befolyásolták a szélsőséges és szokatlan időjárási körülmények, pl. az elhúzódó téli időjárás, a tavaszi nagy mennyiségű csapadék és az ezáltal kialakult belvízhelyzet, vagy a hirtelen jövő májusi felmelegedés.

Gabonafélék közül a búza vetésterülete nőtt az elmúlt évekhez képest, a kukoricáé és a napraforgóé csökkent. A repce területe az évtized eleji visszaesést követően 2018-ban országosan 61%-kal meghaladta a 2012–2016. évek átlagát. Egyéb kalászosaink, a rozs, tavaszi árpa, triticale, zab esetében a májusi szárazság visszavetette a fejlődést. Cukorrépa kultúrákban közepes, jó termés realizálódott. A minőség jellemzően jó, a cukortartalom magas volt. A tavalyinál jelentősen kevesebb termést értek el a burgonyatermesztő gazdák.

A szántóföldi zöldségnövények termesztésében a megyében mindig meghatározó szerepe volt a csemegekukorica és zöldborsó kultúráknak. Mindkét növénynek magas a jövedelmezősége, de termesztési költsége is jóval magasabb a standard növényekhez képest. A csemegekukorica a legnagyobb mennyiségben termesztett ipari zöldségféle Magyarországon, a hazai termőtájak közül kiemelkedő Hajdú-Bihar megye a közel 13 ezer hektáros termőterületével. Csemegekukorica-termékek 95 százaléka exportra kerül.

A megyében több gyümölcs és zöldség termőtáj alakult ki, a nyírséggel határos tájegység. Az alma, meggy és a szilva a megye vezető gyümölcsösei. Az utóbbi években jelentős szilva és diótelepítések történtek. Kisebb mértékű növekedést mutatnak a körte, mogyoró, cseresznye, birs és a homoktövis területek. Csökkent a területe az őszibaracknak, a kézimunka igényes földiepernek. Az ültetvénytelepítés új törekvései az elöregedett ültetvények részleges pótlása mellett a máriatövis, homoktövis, tövis nélküli szeder.

A megye 114.093 hektár támogatott gyepterületéből állandó gyepterület 110.657 hektár, ideiglenes gyepterület 3.436 hektár. A gyepek 97 %-át az állattartó gazdák legeltetik, 3 %-át pedig kaszálják.

ÁLLATTENYÉSZTÉS:

A megye súlya az állattenyésztésben mind az ország állatállományának, mind az állattenyésztéshez kapcsolódó agrártermékek (takarmánynövények, állati termékek) előállításában kiemelkedő. Az ország állatállományának jelentős hányadát tartják a gazdálkodók megyénkben (fajonként eltérő arányban, az országos állomány 12-23 %-át, juhból pl. 23 %-át.).

2010-2018 között az állattenyésztésben az alábbi tendenciák tapasztalhatók:

A szarvasmarha összlétszámában az országban folyamatos növekedés látszik, 2010-hez képest 25 %-os emelkedést mutat. A szarvasmarha-állomány 2018-ban 880 ezer, számuk egy év alatt 16 ezerrel nőtt. A tejágazat sok esetben veszteséget termel az alacsony felvásárlási árak miatt. Az alacsony felvásárlási árak miatt az automatizált, saját takarmányt felhasználó, nagyméretű telepek tudnak jövedelmet előállítani.

A sertések összlétszáma 2018. évben 2,9 millió volt, ami a tavalyinál 1,9%-kal több. Az anyakoca-állomány egy év alatt 4,1%-kal bővült, és 179 ezret tett ki.

A juh létszáma az elmúlt években ingadozó volt, 2017-ben emelkedett, majd 2018-ban ismét csökkenő mértékű. Ez a faj képviselteti megyénkben a legnagyobb arányt az országban, az országos állomány közel egyötödével rendelkezünk. Hazánkban nincs hagyománya a bárányhús fogyasztásnak. A bárányok döntő többsége exportra kerül, döntően olasz piacra. A gyapjú feldolgozás évek óta megszűnt Magyarországon, a teljes mennyiség exportálásra kerül.

Az ország tyúkállománya 2018. júniusban 34,7 millió volt, 9,2%-kal nőtt 2017-hez viszonyítva. A 11 milliós tojóállomány 5,2%-kal kevesebb lett. Megyénkben a tyúkállomány 2018-as növekedése elérte a 22 %-ot.

A hortobágyi haltenyésztés a hazai áruhal termelésének mintegy 20%-át biztosítja.

Az erdő- és vadgazdálkodás helyzete kedvezőbb képet mutat, köszönhetően annak, hogy az elmúlt évtizedben az erdőterületek aránya megduplázódott a megyében. A megyében az erdőgazdaság meghatározó szereplője a nyírségi területek állami erdeinek jelentős részét kezelő Nyírerdő Zrt., mely négy erdészetet működtet Hajdú-Biharban. Gúthi erdészetének (7818 ha) dísze az 5 175 hektárnyi kiterjedésű Gúthi erdőtömb, mely az Alföld legnagyobb összefüggő, zárt gyöngyvirágos tölgyesét és a Nyírség egyik legszebb akácállományát foglalja magába. A cég debreceni (8 600 ha) és halápi (7 100 ha) erdészete mellett a hajdúhadházit kell megemlíteni, melynek 5 200 hektárnyi területe Nyírségen kívüli tájakra is kiterjed. A vadgazdálkodást tekintve a térség leghíresebb vadászterülete a Gúthi erdő, amely Nyíradony és Nyíracsád között terül el. Gúth nemcsak a két dámbika-világrekordról nevezetes, hanem arról is, hogy ez az egyetlen vadászterület a világon, amely kétszer érdemelte ki a CIC, a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács Edmond Blanc díját. Hortobágyon pedig az apróvadak gazdagsága vonzza a vadászokat szerte a világból.

Hajdú-Bihar megye az öntözhetőség szempontjából is kiemelkedően jó adottságokkal rendelkezik, területének 2/3-a öntözésfejlesztés megvalósítása szempontjából reális terület. A hazai vízgazdálkodás öntözési célt szolgáló fejlesztési javaslatainak közel fele Hajdú-Bihar megyét fogja érinteni és 2020 és 2030 között fog megvalósulni az előzetes tervek szerint.

ÖNTÖZÉSFEJLESZTÉS:

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat kiemelten kezeli a megye mezőgazdasági helyzetének folyamatos figyelemmel kísérését. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: NAK) Hajdú-Bihar Megyei Szervezete által elkészített, az Országos Öntözésfejlesztési Stratégia Hajdú-Bihar megyei vonatkozásairól szóló összefoglaló alapján az alábbiak mondhatók el a megye öntözésfejlesztéséről:
 
Az „Öntözésfejlesztési Stratégia Hajdú-Bihar megyei vonatkozásai” című dokumentum a vízgazdálkodás és öntözés jelenlegi helyzetét, az öntözésfejlesztést akadályozó tényezőket mutatja be. A dokumentum hangsúlyozza a mezőgazdasági területek öntözésfejlesztésének szükségességét és részletezi a vízgazdálkodással kapcsolatos konkrét intézkedéseket, fejlesztéseket. A mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztését nehezíti a vízilétesítmények elavult állapota, az öntözéshez szükséges engedélyek beszerzésének túlzott adminisztrációja, illetve költsége, továbbá a birtokszerkezet elaprózottsága. A hosszú távú cél a mezőgazdasági termelés és a vízgazdálkodás egymást nem veszélyeztető, összehangolt fejlesztése.
 
A mezőgazdasági területek vízigényének biztosítása több szempontból is kiemelt jelentőségű. Az utóbbi évek tendenciájának figyelembevételével két nagy jelentőségű probléma említhető meg, amelyek ellensúlyozása érdekében szükség van az öntözés fejlesztés területén átgondolt, a környezetet nem terhelő megoldások megvalósítására. Az egyik ilyen tényezőre az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatai áttekintésével derül fény a legszembetűnőbben. E szerint hazánkban az elmúlt 110 évben 10 százalékos csökkenés mutatkozik a lehulló csapaték tekintetében, amely folyamat az átlag középhőmérséklet emelkedésével párhuzamosan zajlik. Ezen folyamat az aszályos időszakok időbeli növekedését jelenti. A másik jelentős probléma a vízháztartás idő- és térbeli szélsőséges eloszlása, amelynek következtében tovább fokozódik hazánkban a belvíz- és aszály veszély. A folyamatból adódóan fennállhat egy adott terület esetében – egy adott évben is – belvízkár és aszályveszély is, amely nagyban károsíthatja az agrártevékenységet végző gazdálkodókat.
 
Országos tekintetben, a legaszályosabb években is csupán a mezőgazdasági területek 2 százalékának öntözésére kerül sor. Hajdú-Bihar megye esetében az öntözés adottságai országos tekintetben is kiemelkedők a meglévő vízgazdálkodási rendszerekkel való ellátottság, valamint a kiváló talajadottságok miatt. Hajdú-Bihar megye esetében 740 vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó van, mely 25 000 ha öntözésre engedélyezett területet jelent. Az elmúlt évek tendenciája szerint a gazdálkodók az öntözhető terület 40-50%-án vették igénybe a terület öntözhetőségének lehetőségét. A megyében főként lineár és center öntözési rendszert használnak a csévélődobos öntözés mellett.
A kedvező földrajzi adottságok mellett (többek között Keleti-főcsatorna megléte és kedvező terepadottságok miatt) vannak olyan tényezők is, amelyek az öntözés fejlesztését akadályozzák.
 
Összességében elmondható, hogy Hajdú-Bihar megyében a természeti lehetőségek adottak a mezőgazdasági területek öntözhetőségének növelésére, de átgondolt, minden szereplő által elfogadható és alkalmazandó stratégia létrehozására kell törekedni.

Települések termesztett növénykultúrák-vetésterületek 2018-ban (ha)

Növénykultúrák-vetésterületek Hajdú-Bihar megyeÁlmosdÁrtándBagamérBakonszegBalmazújvárosBárándBedõBerekböszörményBerettyóújfaluBihardancsházaBiharkeresztesBiharnagybajomBihartordaBocskaikertBojtCsökmõDarvasDebrecenDerecskeEbesEgyekEsztárFolyásFöldesFurtaFülöpGáborjánGörbeházaHajdúbagosHajdúböszörményHajdúdorogHajdúhadházHajdúnánásHajdúsámsonHajdúszoboszlóHajdúszovátHencidaHortobágyHosszúpályiKabaKismarjaKokadKomádiKonyárKörösszakálKörösszegapátiLétavértesMagyarhomorogMezõpeterdMezõsasMikepércsMonostorpályiNádudvarNagyhegyesNagykerekiNagyrábéNyírábrányNyíracsádNyíradonyNyírmártonfalvaPocsajPolgárPüspökladánySápSárándSárrétudvariSzentpéterszegSzerepTéglásTépeTetétlenTiszacsegeTiszagyulaházaToldÚjirázÚjlétaÚjszentmargitaÚjtikosVámospércsVáncsodVekerdZsáka
Áfonya22
Akácos54063101714150142603588410125758485112223
Állandó gyep (kaszált)25 724374032171575100142966112810629812937976356802485108184201691522256703063321601 304148311 9711073892592941 10555742263457944923373257648285150921 966764368485675460293641 0096016183147181471132581192475457119432313086917817222
Állandó gyep (legeltetett)85 24766182363166 987547594143 284662112282313067408466391 380231 2301054925881 0004001502 0503111 791501532 4514163 6468327215 38528555877946695470151327810444655792513417 6732 621558064661441002522071 4403 047323171357170157212931583 97110158381704 4338151909091802 596
Alma4165145211122071693717262989
Batáta (édesburgonya)160001131
Birs100361
Brokkoli51031
Burgonya296116520843110813176714680108123111321540541511155234
Cékla1202016110
Cukorcirok2121
Cukorrépa1 104262816111831010621222111140213
Csemegehagyma26922121
Csemegekukorica12 9119423265913222231 46737757828333124443149172 310772131 4272 2261851420722452572277465897807219811781256412817876321822
Csemegeszõlõ ültetvény331
Cseres-kocsányos tölgyes3333
Cseresznye202414019
Csicseriborsó3636
Dió3511710231610021
Dísznövény-, és erdészeti faiskola148234202412143422113121110318
Dohány- Burley4242215632212311
Dohány- Virginia3662037
Egyéb borszõlõ szõlõültetvény6020101000
Egyéb lomb elegyes-kocsányos tölgyes4923197
Egyéb rövid vágásfordulójú sarjerdõ541
Egyéb szántóföldi termelt növény1422234
Energiafû52251
Évelõ rozs201122149
Fehér mustár251141293081311261918802714206411
Fehérhere9910188
Fehérvirágú édes csillagfürt (takarmány célra)1063
Fejes káposzta5125115716900321
Fekete Bodza552241122951
Fekete diós121434
Fénymag1414
Földieper (szamóca)61101002000
Fõzõtök79113563312
Füge77
Fûszerpaprika4810192122011
Füves here11641412174143122331112457727
Füves lucerna91715591448162261492422002725712024141322816351245431827936287021197
Füves mezsgye733
Görögdinnye20642111113256212521265594041112
Gyümölcsfaiskola64615210121
Hagyományos gyümölcsös meggy707
Hagyományos gyümölcsös vegyes1013031000010
Hazai nyáras753339814027
Hazai nyáras-akácos11101
Hazai nyáras-kocsányos tölgyes22
Hazai nyáras-nemes nyáras10371
Hibrid kukorica2 1315314523447175207184640117237107200
Hibrid napraforgó281036744295150
Homoktövis1211000
Ideiglenes gyep (kaszált)1 92011317345664545672796147121187262327861202073463229924219545331510479512627261072343163415321000145010562991145611719302
Ideiglenes gyep (legeltetett)9597128221301540266391251223542431523127373102281614211026371744733122332164318710121491974
Kajszibarack (sárgabarack)2237810102
Kamilla212048143
Karácsonyfa ültetvény321
Karfiol1511008401
Kékvirágú édes csillagfürt (zöldtrágyázásra)11
Keleti kecskeruta259105
Kelkáposzta3002
Kender33
Keverék kultúra32216918147921317184190311215161541422213220
Kocsányos tölgyes3631111214245619156226265632
Konyhakertek14012201021031000
Kosárfonó fûz1818
Kõrises15411
Kõrises-kocsányos tölgyes55
Körte11710111
Kukorica90 7571 1533748034683 1558892159612 5498266697444895320176504 9261 9752 9584755442661 946734331839346288 4053 1551 0515 6484984 5072 5895411901 7062 5686282781 6326772857632 970484200897015902 6662 3867601 5762785478173051 2094542 650357560701507946927448866514207146525664315256337936291
Lilahagyma3011001
Lósóska862
Lucerna23 7643116291721 010330232521 139115903791269112211536673033956224034013444910273495761 7092551101 225119591981941 1932052329722438243120169144258102295113668106061384901541331391051677361 146695026210644447107117431446212185162087319754436
Lucerna erjesztett takarmány80111118126752144429111420922
Lucerna zöldtakarmány17411251342851321
Majoranna1019
Mák75131139921
Málna10113311
Máriatövis11
Meggy525311150677185233239152277330751
Méhlegelõ1381112112012036131402183501136176333631
Mezei borsó1371194264111
Mézgás égeres66
Mézontófû (Facélia)222780222
Minõségi borszõlõ ültetvény811013001
Mogyoró1212
Nádképû csenkesz16142
Napraforgó54 7443543632042449303321958221 854397331 153287744217645042 2279301 1791 737381364169317425148393204 1271 4334902 4372171 8988635552438009134921212 9902912197741 2786032032034872181 4597694731 21017138214597397482 4212501798432696444051993507021642193502032625116740090523
Nektarin22
Nemes nyáras309247267185121336506142522
Nemes nyáras-hazai nyáras1283
Nyíres77
Olajretek68413155263410333210112116927767621522511
Olajtök375191014150412116221412042212251501533212827
Olasz perje38612710227161941613
Oregánó (szurokfû)33
Õszi árpa9 942481511016814360414021752169162709117504108174424314215995941245261689311927337582117137110744174739372507514141771565813051196403514319885275321710311463692895611301130882406300
Õszi búza56 8392043341823201 6756871925931 437741 10085226663761 3603662 2909891 4672 1313292888615417363796913 352969472 19141 593367409496352524530922 8972101985911 1406933283423531121 8649324311 44015616286591 2752 3292582581 4753361 1291931794041 59943747311935865366145091521 074
Õszi durumbúza66341715
Õszi fokhagyma62030
Õszi káposztarepce7 05869391502521172170428330181871051923103598216087144125288121711670179192187222114388419892918924524118177553704250894720101103584114173412
Õszi takarmányborsó12543222145164341625
Õszi tönke búza74627413
Õszi tönköly búza3081261757134143155512
Õszi tritikálé4 730265598338922523214371777337915262381155146132112228158792362157131984105153105010142391551425764455153910591253971313116789287113212601476122168335154680
Õszi vöröshagyma1016211
Õszi zab903561869151122170231
Õszi zöldborsó132074
Õszibarack40324213113111
Pannonbükköny6464
Paprika154061153043121351211211101511410723131
Paradicsom772812220240
Pasztinák22
Pattogatni való kukorica57531623187522827249034914015722111011502
Perzsahere (fonákhere)1515
Petrezselyem gyökér (fehérrépa)21010
Pihentetett terület (parlag)6 74117130572940419136396225375373061133343338181217727425510661761254417410723116231464941154224318656116621817394022125109232123113251108305125652258321169321252108148391313975104416119
Piszke401111
Pohánka (Hajdina)88
Réparepce33
Retek404
Réti perje14212
Ribiszke22
Rozs1 2571710133921731048411111105134215316201732185163443114647410210210938
Sárgadinnye7201110101
Sárgarépa510301
Seprûcirok51330401248
Silócirok1813241264759428204515
Silókukorica5 7211334016234463269591336107314130152232018856590783781016723136577717240613710595317332599121341059212213618
Spárga7114212610
Spárgatök220
Sütõtök7921612013291016394111511411113034
Szárazbab9521315561134
Szárazborsó (Sárgaborsó)69151726310143
Szarvaskerep131020
Szemescirok32201611138126392612513849192131116116
Szilfium33
Szilva9443291111031047111103643
Szójabab61255313389103715316013555532482
Szöszösbükköny1010
Szudáni cirokfû2112151691521516621422217161960271
Takarmánybaltacim513
Takarmánybükköny (Tavaszi bükköny)33101101210
Takarmányrépa2101
Tarkavirágú lucerna9117686
Tavaszi árpa2871291172110210214360102233569633222012221727126641
Tavaszi búza982612026114114525117
Tavaszi durumbúza1010
Tavaszi káposztarepce1515
Tavaszi takarmányborsó66527511114332191154
Tavaszi tritikálé3701730172122514
Tavaszi vöröshagyma781111011133121213200
Tavaszi zab1 34212124731121232177512210267125417192226542216134132654110279511131181835285233126264221015344216178263021
Tavaszi zöldborsó4 742335932412825910817874251 1091071411 05881643725101166603213874643143356172
Termesztett köles4061247313413503513297
Torma1 080597914889185241199311186221164
Tökre oltott görögdinnye322
Tölgyes-kõrises77
Uborka131200140003
Vegyes gyümölcsös500401300340320305110413001
Vegyes hasznosítás1591821133216112603102809863211251231121104
Veresnadrág csenkesz26719
Vörös tölgyes641
Vöröshere443279761925553378651231611112191883326221
Zöldbab65526588416278752350
Zöldugar kultúra3 4041569421518041692846287751234410951351273175607206102941102315115331184218814934651611054131226144115369539143593121886122538

Forrás: NAK

Termőhelyi adatok Hajdú-Bihar megyében (2010)

TelepülésErdõk nagyságaGyep területek nagysága (hektár)Gyümölcsös termõterületek nagysága (hektár)Halastavak területe (hektár)Konyhakertek nagysága (hektár)Mezõgazdasági területek nagysága (hektár)Nádasok nagysága (hektár)Szántók nagysága (hektár)Szõlõ termõterületek nagysága (hektár)Termõ-területek nagysága (hektár)
Álmosd230,2382,782,430,0022,61868,120,94758,321,591 099,29
Ártánd7,0032,600,000,003,831 946,270,001 909,840,001 953,27
Bagamér641,55264,651,000,0010,511 766,800,001 478,8811,062 408,35
Bakonszeg49,42748,530,270,005,682 283,120,001 528,340,192 332,54
Balmazújváros61,824 483,9529,110,006,1612 833,901 037,418 310,541,7413 933,13
Báránd9,63497,890,320,004,513 139,340,142 636,360,253 149,11
Bedõ4,5049,900,000,006,46496,800,00440,440,00501,30
Berekböszörmény75,80593,790,030,0014,153 377,430,002 769,170,293 453,23
Berettyóújfalu180,564 574,1510,205,5016,3014 545,355,359 940,492,2914 736,75
Bihardancsháza7,3994,940,000,001,75472,620,00375,840,09480,01
Biharkeresztes222,90914,810,160,009,736 259,300,005 334,260,346 482,20
Biharnagybajom45,70890,616,230,0018,735 171,642,004 255,550,405 219,34
Bihartorda36,51286,130,000,003,101 683,280,001 393,380,181 719,78
Bocskaikert33,0118,1055,810,001,54357,110,00267,702,49390,12
Bojt1,0032,970,280,002,45440,500,00404,800,00441,50
Csökmõ55,79819,670,230,0010,303 560,590,002 729,920,053 616,38
Darvas279,03505,390,00277,423,023 411,230,222 902,810,003 967,90
Debrecen12 192,2614 538,30656,87459,6585,8248 331,26154,8732 870,1871,1061 138,04
Derecske33,392 454,36162,490,0021,3510 000,3534,127 323,9013,6510 067,86
Ebes40,95168,010,780,007,123 922,4327,773 737,428,553 991,15
Egyek13,89548,2033,520,004,015 488,5328,504 896,720,005 530,91
Esztár26,10522,450,270,001,942 563,158,502 038,430,062 597,75
Folyás2,40100,380,000,001,96164,750,0062,410,00167,15
Földes43,351 515,888,07375,7112,197 375,11131,875 838,410,327 926,04
Furta162,581 101,040,000,003,562 271,510,001 166,910,002 434,09
Fülöp603,79297,631,730,0029,691 387,840,001 056,732,061 991,63
Gáborján12,40115,520,000,005,16800,500,00679,500,33812,90
Görbeháza2,25653,180,000,0038,543 228,940,002 537,220,003 231,19
Hajdúbagos280,25194,1724,560,0019,971 163,6712,00913,768,181 455,92
Hajdúböszörmény1 561,593 104,0228,00159,2528,5523 637,46124,2020 358,6389,4625 482,50
Hajdúdorog86,74994,00376,080,0033,5210 100,351,508 566,881,1410 188,59
Hajdúhadház2 143,5168,00227,230,0047,283 265,841,542 857,7360,245 410,89
Hajdúnánás389,766 438,7173,81114,4219,7724 098,4874,2617 519,371,3524 676,93
Hajdúsámson370,10322,2835,641,0040,361 604,261,901 178,4326,061 977,27
Hajdúszoboszló130,202 833,7049,76468,2011,8118 177,30130,9815 271,582,0718 906,68
Hajdúszovát15,42336,201,330,001,333 077,1112,502 736,561,633 105,02
Hencida68,08458,930,000,000,002 147,838,411 688,830,062 224,32
Hortobágy1,1616 194,040,144 880,202,2818 919,901 524,872 723,370,0725 326,13
Hosszúpályi466,67482,020,475,0023,112 839,8321,122 331,532,033 332,62
Kaba18,33495,892,350,006,304 594,0646,194 088,780,754 658,58
Kismarja18,98371,630,430,0011,77990,401,00605,680,871 010,38
Kokad407,0716,440,000,004,06982,360,24958,473,291 389,67
Komádi181,90651,022,0321,0730,987 506,131,006 820,501,507 710,11
Konyár7,09628,321,390,004,931 768,880,451 132,291,431 776,43
Körösszakál6,50209,903,530,006,971 308,710,001 088,160,001 315,21
Körösszegapáti45,49262,560,140,0010,341 771,610,001 498,320,191 817,10
Létavértes602,02552,215,832,3458,476 723,107,836 081,1521,957 335,29
Magyarhomorog9,80187,310,350,007,131 848,080,001 651,480,161 857,88
Mezõpeterd21,33169,810,000,009,49511,490,00332,190,00532,82
Mezõsas22,38349,420,200,005,361 049,480,00694,500,001 071,86
Mikepércs262,35334,212,720,035,631 657,810,801 310,094,861 920,99
Monostorpályi930,41164,722,730,0014,801 020,390,00820,3814,181 950,80
Nádudvar83,094 145,911,430,0011,1212 073,79170,597 915,040,0012 327,48
Nagyhegyes3,32286,872,091,002,482 501,212,612 209,580,142 508,14
Nagykereki19,73329,140,680,0013,041 542,970,001 199,950,001 562,70
Nagyrábé70,65402,881,501,9012,533 676,361,003 253,192,203 749,91
Nyírábrány659,34567,6116,230,0056,351 655,740,001 009,046,322 315,08
Nyíracsád632,83159,7346,490,0012,181 382,840,241 152,291,772 015,91
Nyíradony2 373,12250,19144,710,0023,402 328,791,991 872,724,244 703,90
Nyírmártonfalva712,10204,1117,350,0016,221 069,532,00828,422,571 783,63
Pocsaj3,55651,860,340,0017,612 966,912,002 296,120,732 972,46
Polgár376,072 180,875,880,007,736 215,841,644 016,900,566 593,55
Püspökladány186,373 047,1716,780,0015,1213 064,530,009 983,730,6713 250,90
Sáp0,00140,380,000,005,88524,650,00378,390,00524,65
Sáránd79,38275,281,300,0010,55986,840,50691,497,231 066,72
Sárrétudvari7,20425,150,050,008,864 918,030,004 483,970,004 925,23
Szentpéterszeg1,50399,090,000,0010,291 515,1410,001 105,450,201 526,64
Szerep24,09216,366,540,006,172 577,970,002 348,900,002 602,06
Téglás229,17212,754,256,507,571 720,8014,431 484,338,771 970,90
Tépe2,59573,410,080,007,022 280,831,501 699,450,642 284,92
Tetétlen0,00314,650,120,004,671 863,1334,121 543,670,031 897,25
Tiszacsege21,653 193,1822,870,004,207 550,932,504 330,300,177 575,09
Tiszagyulaháza16,7640,070,003,002,32889,700,00847,310,00909,46
Told5,9078,740,070,002,12680,860,00599,470,47686,76
Újiráz131,95582,670,400,009,844 134,530,003 541,590,024 266,48
Újléta85,47121,700,000,007,25469,421,00337,842,60555,89
Újszentmargita10,00471,940,563,7028,561 465,256,50964,170,021 485,45
Újtikos162,74701,760,000,000,822 092,610,001 390,030,002 255,35
Vámospércs631,00432,6410,860,0015,791 818,350,421 328,4726,392 449,77
Váncsod12,07706,790,000,0011,522 741,340,002 022,190,862 753,41
Vekerd5,00163,520,000,001,91328,540,00163,100,00333,54
Zsáka66,861 214,490,000,003,622 812,7010,001 594,590,002 889,56

Forrás:(TeIR)|KSH-ÁMÖ

Állatállomány Hajdú-Bihar megyében (2010)

TelepülésÁllatállomány állategység szerint (db)Szarvasmarha-állománySertésállomány (db)Juhállomány (db)Tyúkállomány (db)
Álmosd7703874921612 705
Ártánd49227618422 110
Bagamér5452752774311 774
Bakonszeg2 6961316 6966 7074 451
Balmazújváros8 0474 5024 98212 634144 899
Báránd1 5591 2696612 3769 477
Bedõ167981052391 120
Berekböszörmény1 2417706181 61411 992
Berettyóújfalu5 8464 8141 6805 92560 517
Bihardancsháza10138531492 438
Biharkeresztes539373621 54116 754
Biharnagybajom2 4551 6091 6273 7739 574
Bihartorda1 2998681 8226513 237
Bocskaikert1403323102 648
Bojt46342193462 148
Csökmõ8903109211 9687 643
Darvas4411331401 6683 320
Debrecen76 76210 662115 42719 2391 864 338
Derecske5 3533 15012 0223 31723 903
Ebes18 0071 08360 0192 07011 803
Egyek2 1463444 61044740 199
Esztár1 3821 3514981505 768
Folyás113181232401 336
Földes8 1871 3001 1032 884325 505
Furta1 0651705534 7722 977
Fülöp1 0682871 23553321 514
Gáborján299204245573 305
Görbeháza1 395826323 59825 634
Hajdúbagos6988919592715 829
Hajdúböszörmény16 9577 27328 6618 209160 827
Hajdúdorog6 9732 6759 97013 96424 589
Hajdúhadház3 2953351 8733 00471 301
Hajdúnánás17 31511 09825 5169 16051 999
Hajdúsámson4 5952491 1391 15539 508
Hajdúszoboszló6 8773 9821 2057 243224 836
Hajdúszovát6 0271 44619 6111 38010 330
Hencida89982745274 888
Hortobágy3 9703 8911992 5465 583
Hosszúpályi1 2954976021 60719 676
Kaba1 3525641 0682 36214 544
Kismarja6362533851949 433
Kokad15913140293 870
Komádi3 3282622 0672 349233 264
Konyár6744762817254 827
Körösszakál5795932991812 817
Körösszegapáti9724732840028 284
Létavértes1 8117511 40076932 366
Magyarhomorog393698416503 237
Mezõpeterd2 127819 9859523 080
Mezõsas250152141 0773 510
Mikepércs52619827111710 101
Monostorpályi650463291 67114 911
Nádudvar48 9033 356111 3755 470221 233
Nagyhegyes9 2781 33725 1761 753319 373
Nagykereki4451212513228 099
Nagyrábé7611634221 66317 483
Nyírábrány1 7982591 0102 52729 967
Nyíracsád1 832901 4881 19334 152
Nyíradony4 105741 49769327 523
Nyírmártonfalva1 0722663472713 743
Pocsaj1 5611 29438118113 827
Polgár4 6717766485 227109 114
Püspökladány3 8382 7111 8654 86724 320
Sáp376431831 2484 101
Sáránd503221741 6179 119
Sárrétudvari1 7058259103 56221 568
Szentpéterszeg7583755741 6017 369
Szerep5732725956315 121
Téglás808738321 23413 658
Tépe8503883432 05311 063
Tetétlen348724262655 547
Tiszacsege3 1241 4976297 74938 251
Tiszagyulaháza1408703212 508
Told481191511 015
Újiráz1 2971 3524251774 532
Újléta272301253505 579
Újszentmargita736404231 73612 619
Újtikos3891111941 6091 976
Vámospércs1 62831985354226 068
Váncsod5753282751 7234 221
Vekerd1311556691 538
Zsáka1 237154507 0265 026

Forrás:(TeIR)|KSH-ÁMÖ