Adók-kedvezmények

//Adók-kedvezmények
Adók-kedvezmények 2023-06-22T08:42:36+02:00

Potenciális befektetés-ösztönzési eszközök:

A következőkben a HIPA (Nemzeti Befektetési Ügynökség) kézikönyve  alapján azokat az eszközöket foglaljuk össze, amelyek a befektetések ösztönzését szolgálják, melyek potenciálisan alkalmazható ösztönzési formák. Ezeket az eszközöket a befektetni kívánó vállalkozások vehetik igénybe bizonyos feltételek mellett. Egy részük pénzügyi jellegű (ezen belül is közvetlen támogatás, közvetett támogatás, vagy kedvezményes hitel formájában), másik részük nem pénzügyi jellegű.

I. Pénzügyi eszközök

I.1. Közvetlen pénzügyi eszközök

Az Európai Unió szabályozásának megfelelően az Észak-Alföld tervezési-statisztikai régióban, így Hajdú-Bihar vármegyében maximálisan 50% lehet a támogatás intenzitás nagyvállalatok számára. Az alábbiakban összegezzük az elérhető támogatások típusait.

Fontos leszögezni, hogy az 50 millió euró értéknél magasabb volumenű nagyberuházások számára elérhető támogatások mértékét az alábbi degresszív számítási mód határozza meg:

 

Elszámolható költség

Támogatási intenzitás

50 M euróig A regionális intenzitás 100%-a
50-100 M euró között A regionális intenzitás 50%-a
100 M euró felett A regionális intenzitás 34%-a
I.1.1. Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás

Egyedi kormánydöntéssel megítélt készpénztámogatás eszközalapú, illetve munkahely teremtési célú beruházások esetén igényelhető, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

Eszközalapú beruházás esetén:

Észak-Alföld régióban legalább 10 millió euró beruházási volumen és 50 új munkahely teremtése

Munkahelyteremtési célú beruházás esetén:

Észak-Alföld régióban min. 10 millió euró beruházási volumen és legalább 50 új munkahely teremtése

Technológia-intenzív beruházás esetén:

új gazdasági tevékenység végzésére irányuló, termék-diverzifikációt eredményező vagy új eljárási innovációt eredményező, min. 20 millió eurós beruházás esetén (kizárólag nagyvállalatok számára)

Kutatás-fejlesztési beruházás esetén:

a beruházó K+F projektjének költsége min. 3 millió euró, és az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek száma eléri a 25-öt (kizárólag nagyvállalatok számára)

Ez egy vissza nem térítendő, utófinanszírozott, közvetlen pénztámogatásnak minősül.

I.2. Közvetett pénzügyi támogatás

I.2.1.Fejlesztési adókedvezmény

Ez a közvetett pénzügyi befektetés-ösztönzési eszköz a beruházás befejezését követő időszakban vehető igénybe. Az adókedvezmény a társasági adó 80%-ának megfizetése alól ad mentességet a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő tizenkét adóévben (de legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő tizenhatodik adóévben veheti igénybe). A kedvezmény igénybevételéhez a Pénzügyminisztériumhoz kell adatlapot benyújtani. A fejlesztési adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a beruházás legalább 25 százalékban saját forrásból valósul meg, illetve feltétel még, hogy a kérelem a beruházás megkezdésének napját megelőzze.

Az adókedvezményt akkor lehet igénybe venni, ha a beruházás

 • jelenértéken legalább 3 milliárd Ft, vagy
 • kedvezményezett települési önkormányzat területén üzembe helyezett és üzemeltetett beruházás esetén 1 milliárd Ft jelenértékű,
 • legalább 100 millió Ft jelenértékű és
  • korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,
  • önálló környezetvédelmi beruházás,
  • kizárólag film- és videó-gyártást szolgáló beruházás,
  • K+F beruházás,
  • szabályozott tőkepiacon regisztrált cég esetében az első kereskedési napot követő három éven belül megvalósított beruházás, vagy
  • szabad vállalkozási zónában megvalósított beruházás.

I.2.2.Szociálisadó kedvezmény

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a társasági adóbevallás benyújtásakor a munkáltatói kedvezményeket a munkavállaló csoporttól függően bruttó 100 000 Ft-os, bruttó 200 000 Ft-os, illetve bruttó 500 000 Ft-os jövedelemig lehet érvényesíteni. A kedvezmény 0%-os, 12,5%-os vagy 14%-os munkáltatói adóterhet jelent, a munkavállalói csoportoktól függően.

I.3. Hitelek

I.3.1.MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020

A program célja, hogy a kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra-fejlesztő beruházások finanszírozásához kedvezményes kamatozású hitelt, és az önkormányzatok részére kiírt pályázatokhoz szükséges önrész finanszírozásához forrást biztosítson. Emellett az önkormányzati tulajdonú, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok feladatellátásához szükséges beruházások finanszírozásához kedvezményes kamatozású hitelt, és a részükre kiírt pályázatokhoz szükséges önrész finanszírozásához forrást biztosítson. A hitelfelvevők köre a települési önkormányzat és a területi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, közvetlen vagy közvetett módon többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok (ide értendők a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok is).

A hitel felhasználható az önkormányzati és az önkormányzati tulajdonú, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok feladatellátásához szükséges, a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő infrastruktúra-fejlesztő beruházásra, a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó immateriális javakra és tartós forgóeszköz finanszírozásra. A hitelből a beruházásra elszámolható (aktiválható) költségek, valamint – a hiteligénylő általános forgalmi adó visszaigénylési jogosultságától függően – a tárgyi eszközök és immateriális javak általános forgalmi adója finanszírozható.

A kamat mértéke 3 havi EURIBOR + refinanszírozási kamatfelár + legfeljebb 2,3%/év.

A futamidő legalább 1 év, legfeljebb 20 év.

I.3.2. Széchenyi Beruházási Hitel

A Széchenyi Kártya Programba tartozó hiteltermékeket minden olyan KKV igényelheti, amely egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, illetve az Üzletszabályzatban meghatározott gazdasági társaságként vagy szövetkezet formájában legalább egy éve működik. Igénylési feltétel továbbá, hogy a vállalkozásnak ne legyen lejárt köztartozása, hiteltartozása. Az igényelhető hitel összege minimum 1 millió forint, majd 100 000 forintonként emelkedő összegű lehet egészen 100 millió forintig. Az igénylőnek a tervezett beruházás összköltsége minimum 20%-ának megfelelő saját erővel szükséges rendelkeznie.

A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap, ezen belül a maximum 18 hónapos rendelkezésre tartási idő alatt bármikor – akár több részletben is – lehívható.

A hitel felhasználása:

 • Ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez).
 • Új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése (amennyiben a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez);
 • A beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzés (max. hitelösszeg 20%-áig).

A kamat 1 havi BUBOR + 4,5%.

Az állami támogatás 5% az ügyleti kamatra és 0,65% a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási díjára vonatkozóan, melynek díja évi 1,3%.

II. Nem-pénzügyi eszközök

Az előzőekben ismertetett kormányzati/nemzetgazdasági intézkedéseken túlmenően a települések számos egyéb módokon tudnak vonzó környezetet biztosítani az érdeklődőknek.