Demográfia 2022-10-26T09:33:06+02:00

A megye lakónépessége 2021-es adatok alapján 526 164 fő, népsűrűsége 85 fő/km2.

2021-ben Hajdú-Bihar megyében a népesség természetes fogyása az előző évihez képest nőtt, melynek 1000 főre vetített mértéke elmarad az országos értéktől. Az élve születések száma 2,11%-kal, a halálozásoké 15,47%-kal több volt, mint 2020-ban. A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 2 355 fővel csökkentette a megye lakónépességét, ez a veszteség 69,67%-kal (967 fővel) haladta meg az előző évit.

A település nevére kattintva demográfiai adatokhoz juthat a KSH 2018 januári adatai alapján.