Képzések

Képzések 2023-06-22T08:32:28+02:00

A hiányszakmák, hiány-szakképesítések kategória a nemzetgazdaságra területileg adott időpontban, aktuálisan megjelenő és jelentős problémát okozó szakképzett munkaerőhiány pótlására jött létre. Az ország versenyképessége nagymértékben függ a szaktudástól, a szakképzés minőségétől. Egyre nagyobb szükség van a jó, gyakorlati tudással rendelkező szakemberekre, ezért főként azokat a készségeket kell erősíteni, amelyek képessé teszik a képzésekben részt vevőket, hogy a folyamatosan változó technológiai környezetben is megállják a helyüket. Abból adódóan, hogy a gazdaság fokozottan keresi az ilyen képzettségekkel rendelkező szakembereket, így ezek valamelyikének elsajátításával nagyobb eséllyel juthat munkahelyhez az álláskereső. Ennek megfelelően a hiányszakmák képzése prioritást élvez a képzési területeken.

A 353/2017 (XI.29.) Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan, vármegyék szerint a hiány-szakképesítéseket, melyek hiányterületnek számítanak, ezért az ezen képzéseken való részvétel szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosít. A 2018/2019-es tanévben Hajdú-Bihar vármegyében az alábbi 20 szakképesítés tekinthető ilyennek. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2016/2017-es, a 2017/2018-as, és a 2018/2019-es tanévre kijelölt és támogatandó hiányszakmákat:

Hajdú-Bihar vármegye hiányszakmái három egymást követő tanévben

2016/2017-es tanév Hiányszakma megnevezéseAzonosító2017/2018-as tanév Hiányszakma megnevezéseAzonosító2018/2019-es tanév Hiányszakma megnevezéseAzonosító
Bádogos34-582-02Bádogos34-582-02Festõ, mázoló, tapétázó34-582-04
Útépítõ34-582-11Elektronikai technikus54-523-02Elektronikai technikus54-523-02
Épület- és szerkezetlakatos34-582-03Épület- és szerkezetlakatos34-582-03Épület- és szerkezetlakatos34-582-03
Gépi forgácsoló34-521-03Gépi forgácsoló34-521-03Gépi forgácsoló34-521-03
Gyakorló ápoló54-723-02Gyakorló ápoló54-723-02Gyakorló ápoló54-723-02
Hegesztõ34-521-06Hegesztõ34-521-06Szoftverfejlesztõ54-213-05
Húsipari termékgyártó34-541-03Húsipari termékgyártó34-541-03Nõi szabó34-542-06
Ipari gépész34-521-04Ipari gépész34-521-04Elektromechanikai mûszerész34-522-01
Kertész34-622-02Kistermelõi élelmiszerelõállító, falusi vendéglátó34-541-08Kertész34-622-02
Mezõgazdasági gépész34-521-08Mezõgazdasági gépész34-521-08Mezõgazdasági gépész34-521-08
Szociális gondozó és ápoló34-762-01Szociális gondozó és ápoló34-762-01Szociális gondozó és ápoló34-762-01
Villanyszerelõ34-522-04Villanyszerelõ34-522-04Villanyszerelõ34-522-04
Gazda34-621-01Mechatronikai technikus54-523-04Gazda34-621-01
Nyomdaipari gépmester54-213-04Nyomdaipari technikus54-213-07Nyomdaipari technikus54-213-07
Vegyipari technikus54-524-02Vegyész technikus54-524-03Vegyész technikus54-524-03
Ács34-582-01Ács34-582-01Ács34-582-01
Gépgyártástechnológiai technikus54-521-03Állattartó szakmunkás34-621-03Állattartó szakmunkás34-621-03
Hûtõ- és légtechnikai rendszerszerelõ34-582-05Kõmûves34-582-14Kõmûves34-582-14
Jármûfényezõ34-525-03Pék34-541-05Gépjármû mechatronikus34-525-02
Jármûipari fémalkatrészgyártó34-521-07Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ34-582-09Szerszámkészítõ34-521-10

Forrás: Adott tanévekre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletek 5. sz. melléklete alapján saját szerkesztés

A vármegyében a hiányszakképesítésnek minősülő képesítést adó képzések jelentős része tanévről-tanévre megegyezik, azaz nem érte el az optimális mértéket az ezeket a szakmákat szerzők aránya, illetve ezekre a szakmákra van jelentős igény a munkaerőpiacon. Továbbra is hiányszakmának minősül a vizsgált három egymást követő tanévben hét szakma a vármegyében: Épület- és szerkezetlakatos, Gépi forgácsoló, Gyakorló ápoló, Mezőgazdasági gépész, Szociális gondozó és ápoló, Villanyszerelő és az Ács.

Hiányszakmát tanuló hallgatók száma Hajdú-Bihar vármegyében

Hiányszakma a 2017/2018-as tanévbenHiányszakmát tanuló hallgatók száma (fõ) a megyében 2017. októberHiányszakma a 2018/2019-es tanévbenHiányszakmát tanuló hallgatók száma (fõ) a megyében 2018. október
Bádogos0Festõ, mázoló, tapétázó124
Elektronikai technikus77Elektronikai technikus39
Épület- és szerkezetlakatos147Épület- és szerkezetlakatos127
Gépi forgácsoló185Gépi forgácsoló165
Gyakorló ápoló229Gyakorló ápoló282
Hegesztõ281Szoftverfejlesztõ193
Húsipari termékgyártó143Nõi szabó45
Ipari gépész106Elektromechanikai mûszerész23
Kistermelõi élelmiszer- elõállító, falusi vendég-látó0Kertész29
Mezõgazdasági gépész243Mezõgazdasági gépész275
Szociális gondozó és ápoló227Szociális gondozó és ápoló210
Villanyszerelõ263Villanyszerelõ282
Mechatronikai technikus57Gazda39
Nyomdaipari technikus32Nyomdaipari technikus20
Vegyész technikus238Vegyész technikus192
Ács22Ács33
Állattartó szakmunkás14Állattartó szakmunkás10
Kõmûves* (Kõmûves és hidegburkoló)100 (124)Kõmûves *(Kõmûves és hidegburkoló)181 (46)
Pék159Gépjármû mechatronikus0
Központifûtés-gázhálózat rendszerszerelõ41Szerszámkészítõ0
Összesen2.564Összesen2.269

Forrás: Oktatási Hivatal adatai alapján saját szerkesztés