Munkaerőpiaci struktúra bemutatása

///Munkaerőpiaci struktúra bemutatása
Munkaerőpiaci struktúra bemutatása 2023-06-22T08:25:01+02:00

Hajdú-Bihar vármegye gazdasági szerkezete az elmúlt 10 évben jelentős átalakuláson ment át. A köztudatban Hajdú-Bihar vármegye leginkább mezőgazdasági térségként közismert, az elmúlt évtizedekben a vármegye gazdaságában egyre inkább az ipar és a kereskedelem, szolgáltatások dominálnak.

Hajdú-Bihar vármegye humán erőforrásainak helyzete felemás: viszonylag nagy népességet koncentrál, 10 éves időintervallumot tekintve országos átlagtól elmaradó mértékű természetes fogyást (2019-ben csaknem stagnált), de számottevő migrációs veszteséget mutat (jelentős probléma a képzett munkaerő elvándorlása), népességének korszerkezete fiatalos.

Hajdú-Bihar vármegye munkaerőpiaci struktúrája rendkívül összetett és rengeteg lehetőséget rejt magában. A KSH adatai alapján 2022-ben 243 700 fő foglalkoztatott volt a vármegyében, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete pedig 430 483 Ft/hó volt.

A vármegye népességének iskolázottsági mutatói az országos átlagnál kissé kedvezőtlenebb képet mutatnak. Magasabb a 8 általánost el nem végzettek és a csak 8 általánost végzettek aránya, és az érettségit nem adó, szakmai oklevelet nyújtó középiskolát végzetteké is. Észrevehetően alacsonyabb ugyanakkor az érettségivel, vagy felsőfokú oklevéllel rendelkezők aránya is. Kiemelkedő adottsága a humán erőforrás-utánpótlás biztosítása terén az ország egyik legnagyobb és legszélesebb képzési spektrumot (agrár, bölcsész, informatikai, jogi, közgazdasági, műszaki, orvosiegészségügyi, pedagógiai, természettudományi- és technológiai, zeneművészeti) felvonultató felsőoktatási intézménye, a Debreceni Egyetem. Az egyetem és a gazdasági szereplők közti kooperációra a humán erőforrás képzés területén jó példát kínálnak a kihelyezett tanszékek: a TEVA gyógyszergyárában 2007 óta Gyógyszeripari Kihelyezett Tanszéket működtet a Természettudományi és Technológiai Kar és 2011 óta Ipari Gyógyszergyártás Kihelyezett Tanszéket a Gyógyszerésztudományi Kar. Az IT Services telephelye ugyanakkor 2010-től a Természettudományi és Technológiai Kar Infokommunikációs Rendszerek Üzemeltetése Kihelyezett Tanszékének ad otthont. Egyéb kihelyezett tanszékek: Petrolkémiai és Polimertechnológiai Kihelyezett Tanszék: MOL Petrolkémia Zrt. DE TTK Kémiai Intézet, Agrárgazdasági Integrációs Kihelyezett Tanszék (Nádudvar): NAGISZ ZRt.

Több példa akad a vármegye középfokú oktatási-képzési intézményei, illetve a gazdasági szereplők között formálódó kapcsolatokra is. A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola például a National Instruments számára mechatronikai műszerészeket, az IT Services számára telekommunikációs informatikusokat képez, az FAG gépi forgácsolók és géplakatosok képzése terén a Baross Gábor Szakképző Intézettel, villanyszerelők képzése terén a Beregszászi Pál Szakközépiskolával és Szakiskolával kötött megállapodást. A szakképzés intézményrendszerében jelentős szerepet játszik a Debreceni- és Berettyóújfalui Szakképzési Centrumok. A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 2020. Évi Képzési Jegyzéke alapján összesen 51 képzés érhető el. A bemeneti feltételei közt szerepel az érettségi, de alapfokú végzettséggel vagy azzal nem rendelkezők számára is van lehetőség képzéseket elvégezni. A tanfolyamok nagyon változatosak, vendéglátás, építőipar, kereskedelem, gyártás, termelés, mezőgazdaság területén is van lehetőség a végzettség megszerzésére. Általános probléma ugyanakkor, hogy miközben a nagyvállalatok – különböző együttműködések keretében – gondoskodnak saját munkaerőigényeik kielégítéséről, nem jut elegendő képzett szakember a kis- és középvállalkozásoknak.

A vármegye foglalkoztatási adatai (országos átlag alatti aktivitási ráta, nagyarányú munkanélküliség, pályakezdő és tartósan munkanélküliek országos összehasonlításban kedvezőtlen mutatói) alapján kijelenthető, hogy a rendelkezésre álló munkaerő-tartalékok bőségesek, a vármegye fejlett oktatásiképzési intézményrendszere pedig lehetőséget teremt a munkaerő minőségi jellemzőinek javításához. Figyelemre méltó adottsága a vármegyének, hogy népesség-megtartó képessége szilárdabb, mint Kelet- Magyarország vagy Nyugat-Románia legtöbb vármegyéjéé. Jellemző továbbá, hogy a hazai munkaerőköltségek és munkatermelékenység viszonya nemzetközi összevetésben kedvező. Összességében a munkaerő a vármegye gazdasági fejlődését meghatározó egyik legfontosabb telepítő tényező.

Az alábbi táblázatban tájékoztatást adunk a Hajdú-Bihar vármegyében elérhető járási hivatalok elérhetőségeiről. Az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának munkatársai segítenek az ügyfelek munkáltatóhoz történő közvetítésében kiemelt szakmákban. Továbbá tájékoztatást nyújtanak, hogy a regisztrált álláskeresők közül milyen szabad munkaerő áll rendelkezésre.

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal járási hivatalai

Balmazújvárosi Járási Hivatal 
A Balmazújvárosi Járási Hivatal illetékességi területe:Balmazújváros, Egyek, Hortobágy,
Tiszacsege, Újszentmargita
Cím:4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.
Levélcím:4060 Balmazújváros, Kossuth tér 3.
4060 Balmazújváros, Pf: 92.
Telefon:+36/52 550-611
Fax:+36/52 550-198
E-mail:balmazujvaros.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Csiha Gábor Csaba

Berettyóújfalui Járási Hivatal 
A Berettyóújfalui Járási Hivatal illetékességi területe:Ártánd, Bakonszeg, Bedõ, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmõ, Darvas, Furta, Gáborján, Hencida, Komádi, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezõpeterd, Mezõsas, Nagykereki, Szentpéterszeg, Told, Újiráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka
Cím:4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
Levélcím:4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 6.
4101 Berettyóújfalu, Pf: 11.
Telefon:+36/54 505-330
Fax:+36/54 505-335
E-mail:berettyoujfalu.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Pálfi Anikó

Debreceni Járási Hivatal 
Debreceni Járási Hivatal illetékességi területe:Debrecen, Hajdúsámson
Cím:4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
Levélcím:4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
4001 Debrecen, Pf.: 312.
Telefon:+36 52/ 516-140
Fax:+36 52/ 516-141
E-mail:debrecen.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Dr. Hajdu Sándor

Derecskei Járási Hivatal 
A Derecskei Járási Hivatal illetékességi területe:Derecske, Esztár, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Tépe
Cím:4130 Derecske, Köztársaság út 126.
Levélcím:4130 Derecske, Köztársaság út 126.
4130 Derecske, Pf.: 90.
Telefon:+36/54 410-177
+36/54 548-000
Fax:+36/54 795-012
E-mail:derecske.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Iklódiné Szilágyi Katalin Róza

Hajdúböszörményi Járási Hivatal 
A Hajdúböszörményi Járási Hivatal illetékességi területe:Hajdúböszörmény, Hajdúdorog
Cím:4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.
Levélcím:4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 1.
4220 Hajdúböszörmény, Pf.: 90.
Telefon:+36/52 550-389
Fax:+36/52 324-563
E-mail:hajduboszormeny.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Dr. Ficsor László

Hajdúhadházi Járási Hivatal 
A Hajdúhadházi Járási Hivatal illetékességi területe:Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás
Cím:4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
Levélcím:4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
4242 Hajdúhadház, Pf.: 45.
Telefon:+36/52 550-675
Fax:+36/52 550-677
E-mail:hajduhadhaz.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Dr. Suba Tamás

Hajdúnánási Járási Hivatal 
A Hajdúnánási Járási Hivatal illetékességi területe:Folyás, Görbeháza, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos
Cím:4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12.-14.
Levélcím:4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12.-14.
4080 Hajdúnánás, Pf.: 95.
Telefon:+36/52 550-620
+36/52 550-630
E-mail:hajdunanas.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Dr. Kissné Dr. Pósa Anita

Hajdúszoboszlói Járási Hivatal 
A Hajdúszoboszlói Járási Hivatal illetékességi területe:Hajdúszoboszló, Nádudvar, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes
Cím:4200 Hajdúszoboszló, Hõsök tere 1. B épület
Levélcím:4200 Hajdúszoboszló, Hõsök tere 1. B épület
4200 Hajdúszoboszló, Pf.: 139.
Telefon:+36 52/550-644
Fax:+36 52/550-660
E-mail:hajduszoboszlo.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Dr. Györgyi Zoltán

Nyíradonyi Járási Hivatal 
A Nyíradonyi Járási Hivatal illetékességi területe:Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Nyíradony, Újléta, Vámospércs
Cím:4254 Nyíradony, Árpád tér l.
Levélcím:4254 Nyíradony, Árpád tér l.
4254 Nyíradony, Pf.: 51.
Telefon:+36/52 203-038
+36/52 550-272
Fax:+36/52 203-038
E-mail:nyiradony.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Dr. Verdes Jánosné

Püspökladányi Járási Hivatal 
A Püspökladányi Járási Hivatal illetékességi területe:Báránd,Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba,Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen
Cím:4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
Levélcím:4150 Püspökladány, Kossuth u. 6.
4150 Püspökladány, Pf.: 67.
Telefon:+36/54 517-200
Fax:+36/54 517-225
E-mail:puspokladany.jh@hajdu.gov.hu
Hivatalvezetõ:Vadász Ferenc Attila