Befektetésre alkalmas ipari területek/ipari parkok

//Befektetésre alkalmas ipari területek/ipari parkok
Befektetésre alkalmas ipari területek/ipari parkok 2020-11-23T21:30:25+02:00

Hajdú-Bihar megyében 14 ipari park található, melyek közül 4 Debrecenben helyezkedik el. Az ipari park címet viselő szervezet pályázatával és az ipari park cím megszerzésével vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 350 fő lesz. A 2014-2020-as időszakban számos ipari parki, ipari területre vonatkozó projekt valósul meg, hiszen a TOP forrásait felhasználva pl. 15 településen valósulhatnak meg ilyen fejlesztések. Az érintett települések az alábbiak: Balmazújváros, Báránd, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Ebes, Egyek, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Komádi, Nyíradony, Létavértes, Monostorpályi, Nagyhegyes és Szentpéterszeg. A megyében területileg szétszórva helyezkednek el az ipari parkok, kiváló alapot biztosítva az új befektetések letelepítéséhez. Emellett Debrecenben is több olyan terület is van, amely ipari parki státusszal nem rendelkezik, de befektetés-ösztönzési szempontból kiemelkedően fontos: Déli gazdasági övezet (Déli Ipari Park), Multimodális Logisztikai Központ, és az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (leendő BMW gyár helyszíne).

 

 

 

Szabad Vállalkozási Zónák:

a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben a Kormány szabad vállalkozási zónává

   a) nyilvánítja a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, fejlesztendő vagy komplex programmal fejlesztendő kategóriákba eső járásokban található településeket,

   b) nyilvánít terület- és gazdaságfejlesztési, valamint foglalkoztatáspolitikai szempontok alapján további hátrányos helyzetű településeket.

A szabad vállalkozási zónákban működő, valamint oda betelepülő vállalkozások, az alaptámogatáson és a kiegészítő támogatásokon kívül többlettámogatást igényelhetnek. A megye területén a kormányzat, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek szabad vállalkozási zónákkal kapcsolatos fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve a megyei önkormányzat hangolja össze és koordinálja.

A szabad vállalkozási zónává történő kijelölés 2020. december 31-ig szól.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény értelmében szabad vállalkozási zónának minősül a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt, térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség. Az adózót akkor illeti meg fejlesztési adókedvezmény, ha a szabad vállalkozási zóna területén jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházást üzembe helyezett és üzemeltetett.

Hajdú-Bihar megyében ezek a települések tartoznak a szabad vállalkozási zónába (járásonként):

 JárásTelepülés
1BalmazújvárosiBalmazújváros
2Egyek
3Hortobágy
4Tiszacsege
5BerettyóújfaluiBerettyóújfalu
6Biharkeresztes
7Komádi
8Csökmõ
9Zsáka
10Ártánd
11Bakonszeg
12Bedõ
13Berekböszörmény
14Bojt
15Darvas
16Furta
17Gáborján
18Hencida
19Körösszakál
20Körösszegapáti
21Magyarhomorog
22Mezõpeterd
23Mezõsas
24Nagykereki
25Szentpéterszeg
26Told
27Újiráz
28Váncsod
29Vekerd
30DebreceniHajdúsámson
31DerecskeiDerecske
32Hosszúpályi
33Létavértes
34Pocsaj
35Esztár
36Hajdúbagos
37Kismarja
38Kokad
39Konyár
40Mikepércs
41Monostorpályi
42Sáránd
43Tépe
44HajdúhadháziBocskaikert
45Hajdúhadház
46Téglás
47HajdúszoboszlóiNádudvar
48NyíradonyiÁlmosd
49Bagamér
50Fülöp
51Nyírábrány
52Nyíracsád
53Nyíradony
54Nyírmártonfalva
55Újléta
56Vámospércs
57PüspökladányiBáránd
58Bihardancsháza
59Biharnagybajom
60Bihartorda
61Földes
62Kaba
63Nagyrábé
64Püspökladány
65Sáp
66Sárrétudvari
67Szerep
68Tetétlen

A megyei és a debreceni befektetés-ösztönzés között egy gyümölcsöző munkamegosztás lehetősége rajzolódik ki: Mivel a debreceni gépipari zöldmezős befektetéseknek viszonylag magas a helyigénye, illetve az SSC szektornak alapvetően csak jól felszerelt A kategóriás irodára van szüksége, így Debrecen a nagyobb befektetőkre fókuszál, illetve a magas felszereltségű irodákat igénylő, jól képzett felsőfokúakat alkalmazó szolgáltató központokra. A debreceni célcsoporton kívüli befektetői érdeklődéseket viszont Hajdú-Bihar megye többi települése fogadhatná, így anélkül kooperálhatna a két fél, hogy közben egymás tényleges versenytársaivá válnának.

A megye a befektetésösztönzés terén fókuszálni tervez

  • a külföldi közepes méretű befektetésekre, amelyek lehetnek akár a már eddig bejelentett beruházások beszállítói, vagy új, zöldmezős beruházással megvalósított fejlesztések
  • a kisebb méretű, jellemzően feldolgozó- vagy egyéb könnyűipari tevékenységekhez kötődő hazai újra befektetésekre
  • a megye, illetve az egyes települések földrajzi helyzetét kihasználó logisztikai központok létesítésére.

Az Országos Rendezési Tervkataszterben található helyi építési szabályzatokat, szabályozási terveket az alábbi linken találja települések szerint:

Helyi építési szabályzatok elérhetősége A részletes információk megszerzése érdekében a „Kapcsolat” menüben olvasható elérhetőségen kollégáink segítenek az érdeklődésre számot tartó információk településtől történő megszerzésében, esetleges személyes találkozók megszervezésében, lebonyolításában.