Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

//Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2023-06-22T08:39:31+02:00

A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., – melynek tulajdonosa a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat – 1997 óta folytat a vármegyei területfejlesztéshez kapcsolódóan komplex szakmai tevékenységet. Az Ügynökség az évek során folyamatosan bővítette tevékenységi- és ügyfélkörét, melynek eredményeképpen az európai uniós pályázatok kapcsán szolgáltatásait a kis- és középvállalkozási szektor mellett a közszféra szereplői, az önkormányzatok és azok intézményei is egyre nagyobb számban veszik igénybe.

Az Ügynökség célja, hogy széleskörű szakmai segítséget és tájékoztatást nyújtson a köz-, civil-, és vállalkozói szféra szereplői fejlesztési elképzeléseinek sikeres megvalósításához, és segítse partnereit az uniós és hazai pályázati rendszerben való eligazodásban. A korábbi és a jelenlegi, 2014-2020-as programozási időszakban is már több száz pályázat szakmai kidolgozásában, benyújtásában és megvalósításában vett részt olyan operatív programok keretében, mint például a TOP, EFOP, GINOP, Vidékfejlesztési Program, vagy a határmenti fejlesztéseket támogató RO-HU program.

Az Ügynökség felkészült munkatársakkal segíti a pályázni vágyókat, illetve a már nyertes projektgazdákat fejlesztési céljaik megvalósításában. Munkatársaink több éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek gazdaságfejlesztési, városfejlesztési, környezetfejlesztési, turisztikai, közlekedésfejlesztési, humán infrastruktúra fejlesztési és vidékfejlesztési projektek megvalósításában, valamint térségi, települési stratégiai programok elemzésében, tervezésében, kidolgozásában. Szakembereink között műszaki, jogász, közgazdász, pénzügyi, agrármérnöki, szociális végzettségű szakemberek találhatók, akik a tanácsadás mellett partnereink segítségére lehetnek a projektek összeállításában, a pályázatírásban, valamint a projekt teljes megvalósításában (támogatási szerződések megkötése, elszámolások elkészítése és benyújtása, szerződés módosítások és változás bejelentések lebonyolítása, időközi és záró beszámolók, illetve fenntartási jelentések elkészítése, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés) is.

Tevékenységek

A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Hajdú-Bihar vármegyében működő olyan nonprofit szervezet, amely részt vesz a vármegye területét érintő fejlesztések előkészítésében, megvalósításában, területfejlesztési és településfejlesztési szolgáltatásokat biztosít a vármegyében működő és a vármegyével kapcsolatban álló szervezetek számára.

Az Ügynökség tevékenységi körébe tartozik:

  • a fejlesztésekkel kapcsolatos tanácsadás: az önkormányzati, üzleti és civil szféra számára nyújtott pályázati tanácsadás, fejlesztési igényfelmérés és előzetes jogosultságvizsgálat.
  • a projektelőkészítés és pályázatírás: projektfejlesztési tanácsadás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, üzleti terv készítése, pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása, bírálat nyomon követése.
  • a fejlesztések teljes körű menedzsmentje: támogatási szerződések megkötése, a projektek szerződés szerinti megvalósulásának koordinálása, elszámolások és beszámolók elkészítése és benyújtása, szerződés módosítások és változás bejelentések lebonyolítása, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés, fenntartás időszakban utánkövetés, jelentések készítése, intézményrendszerrel való kapcsolattartás.
  • a fejlesztések területi és szakmaterületi koordinációja: vármegyei és térségi partnerség programok kidolgozása, megvalósításban való közreműködés, folyamatok irányítása, ellenőrzése.
  • a stratégiai tervezés: különböző területi szintekre (vármegyei, járási, települési) vonatkozó stratégiai fejlesztési dokumentumok (koncepciók, stratégiák, akciótervek) készítése az előírásoknak mindenkor megfelelő szakmai tartalommal, kimagasló minőséggel és partnerségi tervezéssel. Szakértő munkatársaink több éves szakmai tapasztalatára alapozva készítjük a pályázatokhoz, különböző szakmai anyagokhoz szükséges előkészítő tanulmányokat, ágazati stratégiákat, illetve az egyes fejlesztéseket megalapozó szükséglet-és igényfelméréseket.
  • az oktatási és kutatási együttműködések bővítése, fejlesztése: A Hajdú-Bihar Vármegyei Fejlesztési Ügynökség NKft. székhelyén működik a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának (TTK) kihelyezett tanszékeként a Fejlesztéspolitika és Területi tervezés tanszék.  A tanszék vezetője a Kari Tanács 2018. júniusi kinevezése alapján Dr. Kovács Krisztina, címzetes egyetemi docens. A DE TTK-val való szoros szakmai együttműködés eredményeként aláírásra került az az Együttműködési megállapodás, melynek révén a 2018/2019-es tanévben szeptembertől az Ügynökség megindította a geográfus és földrajz szakos hallgatók gyakorlatorientált képzésének megerősítése céljából duális képzési programját.  A részt vevő hallgatók 2 éves időtartamban tanulhatnak, dolgozhatnak és szerezhetnek tapasztalatot az Ügynökségen heti két napos munkarendben.

Az Ügynökség minden olyan, a vármegyét érintő szakmai projektet fontosnak tart és igyekszik segíteni, ami a vármegyében tevékenykedő vállalkozásokat, önkormányzatokat segíti, a lakosság életkörülményeit javítja, illetve a vármegye fejlődését szolgálja.

Debrecen, 2019. május 17.

Korbeák György

ügyvezető